Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Onder Crystal Copy wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid,
Crystal Copy, gevestigd te Asten, Nederland.
De Laser-Graveer locatie van Crystal Copy is gevestigd op het adres: (niet voor verkoop/bezoek)
Burg. Frenckenstraat 4
5721 EZ Asten
Email: info@crystalcopy.nl
Crystal Copy is ingeschreven in het handelsregister te Eindhoven, KvK-nummer 17182463.

2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Crystal Copy als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Crystal Copy zijn vrijblijvend.
Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst
Door het plaatsen van een bestelling bij Crystal Copy aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de Klant en Crystal Copy.

5. Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.
Indien u als bedrijf bent aangemeldt bij Crystal Copy, zullen prijzen exclusief omzetbelasting weergegeven worden.

6. Afzetgebied
6.1
Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten binnen de Europese Unie
6.2
Op termijn kunnen andere afzetgebieden worden toegevoegd.
6.3
Het koopcontract kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden afgesloten.

7. Bezorgkosten producten
7.1
Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.
7.2
De bezorgkosten worden volgens PostNL tarieven per bestelling, en op het totaal gewicht berekend.

8. Levering en levertijd
8.1
Crystal Copy levert, na betaling, de bestelde producten binnen 5 werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.
8.2
Bovengenoemde levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
Crystal Copy is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
8.3
Aflevering geschiedt uit eigen voorraad.
Crystal Copy zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Crystal Copy.
De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.
8.4
Crystal Copy is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.
De extra kosten van de nalevering worden door Crystal Copy gedragen.

9. Veilig betalen
Crystal Copy biedt verschillende manieren om te betalen,
via internetbankieren (iDeal), PayPal, en vooruitbetaling via Overschrijving.

10. Retour producten
10.1
Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Crystal Copy kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is beschadigd en in de originele verpakking verkeert.
Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres
contact op te nemen met info@crystalcopy.nl
of telefonisch: +31(0)493-842767.
10.2
Wanneer u niet tevreden bent over een product, stuur dan een email naar info@crystalcopy.nl
Samen komen we dan tot een gepaste oplossing

11. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming
11.1
Reclamering terzake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres, daar anders de juistheid van de bestelling vaststaat.
11.2
Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres.

12. Persoonsgegevens
12.1
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Crystal Copy nageleefd.
12.2
Crystal Copy zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand.
Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling.
Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

13. Prijzen
Crystal Copy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen en/of typefouten in prijzen, afbeeldingen en teksten.